Hutní materiál
Auto
Sklad
Vítejte na stránkách společnosti ForteSteel s.r.o.
Kamerový systém společnosti FORTE STEEL, s.r.o.

Vítejte na stránkách společnosti FORTE STEEL, s.r.o. – velkoobchod s hutními materiály. Nabízíme široký sortiment zboží, služeb a tým odborníků, kteří Vám při výběru rádi poradí.

Certifikace

Naše společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009 pro následující obory činností:

  • nákup a prodej kovového a spojovacího materiálu

Pobočka Nový Jičín

Suvorovova 2195
741 01 Nový Jičín

Pobočka Strážnice

Veselská 869
696 62 Strážnice

Informační odkaz pro kamerový systém

1. Provozovatel kamerového systému: FORTE STEEL, s.r.o., Masná 1324/1, 702 00 Ostrava
2. Adresa umístění kamerového systému: FORTE STEEL, s.r.o., Suvorovova 2195, Nový Jičín
3. Kontaktní osoba: Ing. Jan Šturala, email: sturala@fortesteel.cz, mobil: 603 432 230
4. Důvod sledování a pořízení kamerového záznamu:
a) ochrana majetku a osob
b) zajištění plynulého provozu nakládky a vykládky
5. Rozsah sledování (záběru kamer)
Kamery sledují prostor před vstupními vraty do hal a před vstupními dveřmi do kancelářských prosor a to v nejnutnějším rozsahu.
Dále kamery sledují vnitřní prostor hal z bočních a horních stran.
6. Kamerový systém společnosti FORTE STEEL, s.r.o., provozovaný na adrese Suvorovova 2195, Nový Jičín, je řádně evidován na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Práva oprávněných subjektů dat – tj. Identifikovaných i identifikovatelných osob:
-Na přístup k osobním údajům
-Na opravu / doplnění nepřesných nebo nepravdivých údajů
-Na výmaz osobních údajů, nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zjistí-li, že byly zpracovány protiprávně
-Na omezení zpracování osobních údajů
-Na přenositelnost údajů
-Vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy zaměstnance nebo jeho právy a svobodami zejména důvody související s výkonem nebo obhajobou právních nároků
-Podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů
8. Pořízený záznam je uchován v uložišti, v řádně uzamčené místnosti, v PC chráněném přístupovým heslem.

9. Pro orgány činné v trestním řízení zhotoví pověřený zaměstnanec jen se souhlasem ředitele společnosti nebo vedoucího střediska záznam na CD nosič, popř. na USB disku, který jim v případě potřeby předá.
10. Na požádání Policie ČR lze po předchozím souhlasu ředitele společnosti nebo vedoucího střediska přehrát záznam okamžitě.
11. Záznamy jsou automaticky po 10 dnech mazány – překopírováním nového záznamu.
© Forte Steel s.r.o.
Ikony kontaktů - set Silk - © famfamfam.com
Prezentace vytořena ATACO s.r.o.